Největší ekonomiky světa podle HDP v roce 2010. Vyhodnocení mezinárodního měnového fondu (MMF). Existuje ještě hodnocení podle světové banky a dalších institucí, ale liší se jen minimálně.

Podrobný seznam největších ekonomik světa naleznete ve Wikipedii. Počty obyvatel jsem čerpal u tohoto serveru, rok 2009.

Zajímavý je poměr počtu obyvatel a HDP, nebo-li HDP na obyvatele v dolarech v paritě kupní síly. Tento poměr podle mě mnohem více vypovídá o prosperitě obyvatel dané země. Pořadí zemí podle HDP na obyvatele naleznete v této tabulce.

Pořadí Země HDP (mil. $) Počet obyvatel (mil) HDP na obyvatele
EU 16,106,896 495 32539
1. USA 14,624,184 307 45725
2. Čína 5,745,133 1338 4294
3. Japonsko 5,390,897 127 33596
4. Německo 3,305,898 82 32060
5. Francie 2,555,439 62 34752
6. GB 2,258,565 61 35604
7. Itálie 2,036,687 58 30365
8. Brazílie 2,023,528 198 9703
9. Kanada 1,563,664 33,5 38614
10. Rusko 1,476,912 140 14705
45. ČR 195,232 10,5 26800